De molen

Historie

De Windesheimer molen siert de weg tussen Zwolle en Wijhe al sinds 1748. Er is een lang geschiedenis aan vooraf gegaan, voordat de molen is geworden tot wat hij nu is. De broeders van het in 1387 ingewijde klooster in Windesheim kregen in 1391 toestemming om een molen te bouwen. Arbeiders bouwden een zogeheten ‘standerdmolen’. Dat was een molen die er qua uiterlijk heel anders uitzag dan de huidige molen.

Een woeste storm maakte de standerdmolen in 1747 met de grond gelijk. Door de harde wind werd de molen door brand ‘ten eenenmaal tot assche verteerd’. Een jaar later bouwde men de huidige korenmolen met lage stelling.

Jarenlang is er met de molen gemalen. Maar vanaf 1942 ging het bergafwaarts met de molen. In 1952 kon men dwars door het geraamte heenkijken en zat de vloer inmiddels vol gaten.
Gelukkig werd in 1952 de stichting ‘De Windesheimer Molen’ opgericht. Deze stichting kocht de molen van de toenmalige eigenaar Jan Langevoort en zorgde voor  een restauratie. Later kocht de Gemeente Zwolle de molen en zij gaf in 1978 de opdracht voor opnieuw een noodzakelijke restauratie.

Sinds 1993 wordt er weer door de molenaars op de molen gemalen voor consumptie. Bakker Jolink uit Wijhe bakt er brood en koeken van, en tevens wordt meel verkocht in de molenwinkel.
In 2009 is de molen opnieuw gerestaureerd en is er een aanbouw onder de stelling gebouwd. Nu kan de Windesheimer Molen er weer een tijdje tegenaan.

Video van de Nationale Molendag 2017

De doorsneetekening

 1. Roede (= twee wieken)
 2. Bovenwiel met vang (= remsysteem)
 3. As
 4. Bonkelaar
 5. Kapzolder
 6. Koningspil
 7. Steenzolder
 8. Maalstenen
 9. Meel- of maalzolder
 10. Staart met kruirad
 11. Stelling (omloop)
 12. Winkel / begane grond